НАШИТЕ ИДЕИ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ВЪОБРАЖЕНИЕ, ЗНАНИЯ И ОПИТ

Дизайн, дигитален, офсетов и широкоформатен печат.

Проектиране печатни платки, прототипи, тестови измервания.

повече

ДИЗАЙН

About Us Това е процесът, в който визуално се придава форма и структура. Дизайнът е процес на организация и правилен избор на графични компоненти целящи достигане на дадени цели, които може да са както естетически, така и функционални.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ

Проектиране на електроника

С над 20-годишен опит в областта на проектирането на електронни изделия, ние предлагаме на нашите клиенти цялостен цикъл в създаването на ново изделие:
концептуален дизайн, схематично проектиране, подбор на компоненти, трасировка и механичен дизайн на платката, обмен на файлове с механични CAD системи, различни видове симулации, CAM обработка и изработка на прототип. Основния инструмент, използван при проектирането са продукти на Mentor Graphics за схематичен дизайн и трасировка, различни видове симулации (Signal Integrity, cross-talk на сигнали, термална, ЕМС нива и т.н.). За обща симулация на аналогови схеми използваме LT Spice с богата библиотека с модели.

За CAM обработка и верификация за производимост използваме де-факто стандарта сред производителите CAM-350 на фирмата Downstream Techlogies.

Целия цикъл на проектиране, както и мощните инструменти, ни позволяват да постигнем високо качество на резултата, както и да минимизираме рисковете от грешки или гранични състояния, дори преди физическата реализация на прототипа.

Изработка на прототипи

Ние предлагаме организиране на единично производство в много малка серия на прототипни образци на съвместни или външни дизайни.

Успоредно с това се идентифицират потенциални проблеми в серийно производство, или в самия дизайн. Уточняват се производствените файлове, списъка с компонентите (ВОМ).

Дизайн ревю

Добра практика е всеки дизайн да се оцени от независима страна, страничния поглед често позволява да се установят видими, или не толкова видими недостатъци на дизайна, или дори грешки. Повторната верификация на важни етапи на процеса на проектирането добавя увереност в работоспособността на проектираното изделие, дори преди фазата на протипното производство.

Ние предлагаме на нашите клиенти дизайн ревю на техни дизайни, което вклчва: схематично ревю, ревю на трасировката, повторна симулация на Signal integrity, потенциал за ЕМС, пригодност за производство и пригодност за автоматизирани тестови процедури.

Консултации

Споделянето на опит е нормална практика в инженерната дейност.

Предоставяме консултиране в широк спектър: проектирането на нови електронни изделия, усъвършенстването им, решаване на проблеми в дизайна и експлоатацията, подбор на компоненти, измерване на показатели и верификацията им, механичен дизайн, тестови процедури.

Консултираме и в областта на приложимите изисквания по стандарти, серфикиационни процедури и документиране.


Свържете се с нас

Тел: 02 439 67 80

office@expoprint.biz